JADWAL PENILAIN AKHIR SEMESTER GENAP KELAS XII IPA/IPS

SMA KATOLIK IGN. SLAMET RIYADI BOJONEGORO TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NO

Hari / Tanggal

Sesi Ke

Waktu

KELAS

Mata Pelajaran

XII IPA/IPS (LAB 2)

1

Senin,

26 Feb 2024

1

07.00-08.30

XII IPA

Pndidikan Agama

2

08.30-10.00

XII IPA

PPKN

3

10.30-12.00

XII IPS

Pendidikan Agama

4

12.00-13.30

XII IPS

PPKN

2

Selasa,

27 Feb 2024

1

07.00-08.30

XII IPS

Bahasa Indonesia

2

08.30-10.00

XII IPS

Matematika

3

10.30-12.00

XII IPA

Bahas Indonesia

4

12.00-13.30

XII IPA

Matematika

3

Rabu,

28 Feb 2024

1

07.00-08.30

XII IPA

Sejarah Indonesia

2

08.30-10.00

XII IPA

Bahasa Inggris

3

10.30-12.00

XII IPS

Sejarah Indonesia

4

12.00-13.30

XII IPS

Bahasa Inggris

4

Kamis,

29 Feb 2024

1

07.00-08.30

XII IPS

Seni Budaya

2

08.30-10.00

XII IPS

PJOK

3

10.30-12.00

XII IPA

Seni Budaya

4

12.00-13.30

XII IPA

PJOK

5

Jumat,

1 Maret 2024

1

07.00-08.30

XII IPA

PKWU

2

08.30-10.00

XII IPA

Matematika Minat

3

10.30-12.00

XII IPS

PKWU

4

12.00-13.30

XII IPS

Geografi

6

Senin,

4 Maret 2024

1

07.00-08.30

XII IPS

Sejarah Minat

2

08.30-10.00

XII IPS

Sosiologi

3

10.30-12.00

XII IPA

Biologi

4

12.00-13.30

XII IPA

Fisika

7

Selasa,

5 Maret 2024

1

07.00-08.30

XII IPA

Kimia

2

08.30-10.00

XII IPA

Sastra Inggri

3

10.30-12.00

XII IPS

Ekonomi

4

12.00-13.30

XII IPS

Sastra Inggris

8

Rabu,

6 Maret 2024

1

07.00-08.30

XII IPS

Bahasa Jawa

2

09.00-10.30

XII IPA

Bahasa Jawa

JADWAL PENILAIAN TENGAH SEMESTER/SUMATIF TENGAH SEMESTER
KELAS X, XI SEMESTER 2
SMA KATOLIK IGN SLAMET RIYADI BOJONEGORO
TAHUN 2023/2024

NO

Hari / Tanggal

Sesi Ke

Waktu

KELAS

Mata Pelajaran/Lab

X, XI (LAB 1)

1

Senin, 26 Feb 2024

1

07.00-08.00

XI

Pendidikan Agama

2

08.00-09.00

XI

PPKN

3

09.30-10.30

X

Pendidikan Agama

4

10.30-11.30

X

PPKN

2

Selasa, 27 Feb 2024

1

07.00-08.00

XI

Bahasa Indonesia

2

08.00-09.00

XI

Matematik

3

09.30-10.30

X

Bahasa Indonesia

4

10.30-11.30

X

Matematika

3

Rabu, 28 Feb 2024

1

07.00-08.00

XI

Bahasa Inggris

2

08.00-09.00

XI

PJOK

3

09.30-10.30

X

Fisika

4

10.30-11.30

X

Kimia

4

Kamis, 29 Feb 2024

1

07.00-08.00

XI

Sejarah

2

08.00-09.00

XI

Seni Budaya

3

09.30-10.30

X

Biologi

4

10.30-11.30

X

Sosiologi

5

Jumat, 1 Maret 2024

1

07.00-08.00

X

Ekonomi

2

08.00-09.00

X

Sejarah

3

09.30-10.30

XI

Biologi

4

10.30-11.30

XI

Ekonomi

6

Senin, 4 Maret 2024

1

07.00-08.00

X

Geografi

2

08.00-09.00

X

Bahasa Inggris

3

09.30-10.30

XI

Geografi

4

10.30-11.30

 

 

7

Selasa, 5 Maret 2024

1

07.00-08.00

X

PJOK

2

08.00-09.00

X

Informatika

3

09.30-10.30

XI

Matematika T.Lanjut

4

10.30-11.30

 

 

8

Rabu, 6 Maret 2024

1

07.00-08.00

X

Seni Budaya

2

08.00-09.00

X

Bahasa Jawa

3

09.30-10.30

XI

Bahasa Jawa

4

10.30-11.30