JADWAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NOHARI                          TANGGALSESIWAKTUMATA PELAJARAN / KELAS
LAB KOM 1LAB KOM 2
XXI-IPAXI-IPSXII-IPA
1SENIN            05 Desember                           2022SESI 107.00 – 08.30MATEMATIKA  MATEMATIKA
SESI 208.45 – 10.15P.AGAMA   P.AGAMA
SESI 310.30 – 12.00 MAT(W)MAT(W) 
SESI 412.15 – 13.45 P.AGAMA P.AGAMA 
2SELASA                           06 Desember          2022SESI 107.00 – 08.30 FISIKASOSIOLOGI 
SESI 208.45 – 10.15 PPKnPPKn 
SESI 310.30 – 12.00FISIKA  FISIKA
SESI 412.15 – 13.45PPKn  PPKn
3RABU                                   07 Desember          2022SESI 107.00 – 08.30BIOLOGI  BIO(P)
SESI 208.45 – 10.15B INDONESIA  B INDONESIA
SESI 310.30 – 12.00 BIOLOGIEKONOMI 
SESI 412.15 – 13.45 B INDONESIAB INDONESIA 
4KAMIS                                 08 Desember                               2022SESI 107.00 – 08.30 KIM(P)GEO(P) 
SESI 208.45 – 10.15 SEJ INDOSEJ INDO 
SESI 310.30 – 12.00KIMIA  KIMIA
SESI 412.15 – 13.45SEJARAH  SEJ INDO
5JUMAT                         09 Desember           2022SESI 107.00 – 08.30B. NGGRIS  B INGGRIS
SESI 208.45 – 10.15SOSIOLOGI   
SESI 310.30 – 12.00 B INGGRISB INGGRIS 
6SENIN                          12 Desember            2022SESI 107.00 – 08.30 MAT(P)SEJARAH (P) 
SESI 208.45 – 10.15 PENJASORKESPENJASORKES 
SESI 310.30 – 12.00GEOGRAFI  MAT(P)
SESI 412.15 – 13.45PENJASORKES  PENJASORKES
7SELASA                         13 Desember           2022SESI 107.00 – 08.30EKONOMI  BASASING
SESI 208.45 – 10.15S BUDAYA  S BUDAYA
SESI 310.30 – 12.00 BASASINGBASASING 
SESI 412.15 – 13.45 S BUDAYAS BUDAYA 
8RABU                         14 Desember           2022SESI 107.00 – 08.30 PKWUPKWU 
SESI 208.45 – 10.15 BHS JAWABHS JAWA 
SESI 310.30 – 12.00INFORMATIKA  PKWU
SESI 412.15 – 13.45BHS JAWA  BHS JAWA