PENIAIAN AKHIR SEMESTER TAHUN PELAJARAN 2021/2022

JADWAL
PENILAIAN AKHIR SEMESETER  (PAS)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMAK BOJONEGORO
         
NOHARI                          TANGGALSESIWAKTUMATA PELAJARAN / KELAS
LAB KOM 1LAB KOM 2
X-IPAXI-IPAXII-IPAX-IPSXII-IPS
1SENIN   29 November                           2021107.00 – 08.30MAT(W)  MAT(W) 
208.45 – 10.15P.AGAMA  P.AGAMA 
310.30 – 12.00 MAT(W)   
412.15 – 13.45 P.AGAMA   
2SELASA   30 November      2021107.00 – 08.30  MAT(W) MAT(W)
208.45 – 10.15  P.AGAMA P.AGAMA
310.30 – 12.00MAT(P)  GEO(P) 
412.15 – 13.45PPKn  PPKn 
3RABU                                   01 Desember  2021107.00 – 08.30BIO(P)  BIO(LM) 
208.45 – 10.15BIN(W)  BIN(W) 
310.30 – 12.00 MAT(P)  BIN(W)XII IPA
412.15 – 13.45 PPKn  BIN(W) XII IPS
4KAMIS                                 02 Desember                               2021107.00 – 08.30 BIO(P) EKO(LM) X-IPA 
208.45 – 10.15 BIN(W) EKO(P)X-IPS 
310.30 – 12.00  BIO(P) SOS(P)
412.15 – 13.45  PPKn PPKn
5JUMAT  03 Desember 2021 107.00 – 08.30  FIS(P) EKO(P)
208.45 – 10.15FIS(P)  SOS(P) 
310.30 – 12.00SEJ(W)  SEJ(W) 
6SABTU  04 Desember 2021107.00 – 08.30 FIS(P)  SEJ(W) XII IPA
208.45 – 10.15 
  1. SEJ(W)
  SEJ(W) XII IPS
310.30 – 12.00BIG(W)  BIG(W) 
412.15 – 13.45SENIBUD  SENIBUD 
7SENIN   06 Desember 2021107.00 – 08.30 KIM(P) PENJAS X-IPA 
208.45 – 10.15 BIG(W) PENJAS X-IPS 
310.30 – 12.00  KIM(P) SEJ(P)
412.15 – 13.45  BIG(W) BIG(W)
8SELASA  07 Desember 2021107.00 – 08.30  SENIBUD SENIBUD
208.45 – 10.15  PENJAS PENJAS
310.30 – 12.00 SENIBUD   
412.15 – 13.45 PENJAS   
9RABU  08 Desember 2021107.00 – 08.30 BIG(LM)  MAT(P) XII IPA
208.45 – 10.15 B. JAWA  GEO XII IPS
310.30 – 12.00BIG(LM)  BIG(LM) 
412.15 – 13.45B. JAWA  B.JAWA 
10KAMIS  09 Desember 2021107.00 – 08.30KIMIA(P)  SEJ (P) 
208.45 – 10.15 PKWU   
310.30 – 12.00  BIG(LM) BIG(LM)
412.15 – 13.45  B.JAWA B.JAWA
11JUMAT  10 Desember 2021107.00 – 08.30PKWU  PKWU 
208.45 – 10.15  PKWU PKWU
310.30 – 12.00SUSULANSUSULANSUSULANSUSULANSUSULAN