JADWAL SUMATIF AKHIR SEMESTER / PENILAIN AKHIR SEMESTER GANJIL

SMA KATOLIK IGN. SLAMET RIYADI BOJONEGORO TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NO

Hari / Tanggal

Sesi Ke

Waktu

KELAS

Mata Pelajaran/Laboratorium

X/XI (LAB 1)

XII IPA/IPS (LAB 2)

1

Senin,

27 Nov 2023

1

07.00-08.30

X/XII IPA

Pndidikan Agama

Pendidikan Agama

2

08.30-10.00

X/XII IPA

PPKN

PPKN

3

10.30-12.00

XI/XII IPS

Pendidikan Agama

Pendidikan Agama

4

12.00-13.30

XI/XII IPS

PPKN

PPKN

2

Selasa,

28 Nov 2023

1

07.00-08.30

X/XII IPA

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia

2

08.30-10.00

X/XII IPA

Matematika

Matematika

3

10.30-12.00

XI/XII IPS

Bahasa Indonesia

Bahas Indonesia

4

12.00-13.30

XI/XII IPS

Matematika

Matematika

3

Rabu,

29 Nov 2023

1

07.00-08.30

X/XII IPA

Fisika

Sejarah Indonesia

2

08.30-10.00

X/XII IPA

Kimia

Bahasa Inggris

3

10.30-12.00

XI/XII IPS

Bahasa Inggris

Sejarah Indonesia

4

12.00-13.30

XI/XII IPS

PJOK

Bahasa Inggris

4

Kamis,

30 Nov 2023

1

07.00-08.30

X/XII IPA

Biologi

Seni Budaya

2

08.30-10.00

X/XII IPA

Sosiologi

PJOK

3

10.30-12.00

XI/XII IPS

Sejarah Indonesia

Seni Budaya

4

12.00-13.30

XI/XII IPS

Seni Budaya

PJOK

5

Jumat,

1 Des 2023

1

07.00-08.30

X/XII IPA

Ekonomi

PKWU

2

08.30-10.00

X/XII IPA

Sejarah Indonesia

Matematika Minat

3

10.30-12.00

XI/XII IPS

Biologi

Pkwu

4

12.00-13.30

XI/XII IPS

Ekonomi

Geografi

6

Senin,

04 Des 2023

1

07.00-08.30

X/XII IPA

Geografi

Biologi

2

08.30-10.00

X/XII IPA

Bahasa Inggris

Fisika

3

10.30-12.00

XI/XII IPS

Geografi

Sejaran Minat

4

12.00-13.30

XI/XII IPS

 

Sosiologi

7

Selasa,

05 Des 2023

1

07.00-08.30

X/XII IPA

PJOK

Kimia

2

08.30-10.00

X/XII IPA

Informatika

Sastra Inggri

3

10.30-12.00

XI/XII IPS

Matematika T.Lanjut

Ekonomi

4

12.00-13.30

XI/XII IPS

 

Sastra Inggris

8

Rabu,

06 Des 2023

1

07.00-08.30

X/XII IPA

Seni Budaya

Bahasa Jawa

2

08.30-10.00

X/XII IPA

Bahasa Jawa

 

3

10.30-12.00

XI/XII IPS

Bahasa Jawa

Bahasa Jawa

4

12.00-13.30

XI/XII IPS